Cửa hàng

Hiển thị 1–12 của 32 kết quả

Số chỗ:
4
Chờ tiệc:
4.000.000đ/lượt
Không chờ:
3.500.000đ/lượt
Đường dài:
25.000/km
Trang trí:
Số chỗ:
4
Chờ tiệc:
2.000.000đ/lượt
Không chờ:
1.800.000đ/lượt
Đường dài:
18.000/km
Trang trí:
Số chỗ:
4
Chờ tiệc:
1.600.000đ/lượt
Không chờ:
1.400.000đ/lượt
Đường dài:
12.000/km
Trang trí:
ngồi:
4 chỗ
Nội thành:
900.000đ/ngày
Sân bay:
500.000đ/lượt
Theo km:
5.500đ/km
Thuê tháng:
22.000.000đ/tháng
ngồi:
116 chỗ
Nội thành:
1.500.000đ/ngày
Sân bay:
750.000đ/lượt
Theo km:
8.000đ/km
Thuê tháng:
27.000.000đ/tháng
ngồi:
7 chỗ
Nội thành:
1.400.000đ/ngày
Sân bay:
700.000đ/lượt
Theo km:
7.500đ/km
Thuê tháng:
26.000.000đ/tháng
ngồi:
7 chỗ
Nội thành:
1.400.000đ/ngày
Sân bay:
700.000đ/lượt
Theo km:
7.500đ/km
Thuê tháng:
2.600.000đ/tháng
ngồi:
7 chỗ
Nội thành:
1.400.000đ/ngày
Sân bay:
700.000đ/lượt
Theo km:
7.500đ/km
Thuê tháng:
26.000.000đ/tháng
ngồi:
29 chỗ
Nội thành:
1.800.000đ/ngày
Sân bay:
1.000.000đ/lượt
Theo km:
9.000đ/km
Thuê tháng:
33.500.000đ/tháng
ngồi:
45 chỗ
Nội thành:
3.000.000đ/ngày
Sân bay:
1.500.000đ/lượt
Theo km:
15.000đ/km
ngồi:
16 chỗ
Nội thành:
1.800.000đ/ngày
Sân bay:
900.000đ/lượt
Theo km:
9.500đ/km
Thuê tháng:
32.000.000đ/tháng
ngồi:
35 chỗ
Nội thành:
2.300.000đ/ngày
Sân bay:
1.300.000đ/lượt
Theo km:
12.000đ/km