Thuê xe cưới

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Số chỗ:
4
Chờ tiệc:
4.000.000đ/lượt
Không chờ:
3.500.000đ/lượt
Đường dài:
25.000/km
Trang trí:
Số chỗ:
4
Chờ tiệc:
2.000.000đ/lượt
Không chờ:
1.800.000đ/lượt
Đường dài:
18.000/km
Trang trí:
Số chỗ:
4
Chờ tiệc:
1.600.000đ/lượt
Không chờ:
1.400.000đ/lượt
Đường dài:
12.000/km
Trang trí:
Số chỗ:
4
Chờ tiệc:
1.500.000đ/lượt
Không chờ:
1.300.000đ/lượt
Đường dài:
10.000/km
Trang trí: