Thuê xe 16 chỗ

Hiển thị tất cả 5 kết quả

ngồi:
116 chỗ
Nội thành:
1.500.000đ/ngày
Sân bay:
750.000đ/lượt
Theo km:
8.000đ/km
Thuê tháng:
27.000.000đ/tháng
ngồi:
16 chỗ
Nội thành:
1.800.000đ/ngày
Sân bay:
900.000đ/lượt
Theo km:
9.500đ/km
Thuê tháng:
32.000.000đ/tháng
ngồi:
7 chỗ
Nội thành:
1.500.000đ/ngày
Sân bay:
750.000đ/lượt
Theo km:
8.000đ/km
Thuê tháng:
28.500.000đ/tháng
ngồi:
16 chỗ
Nội thành:
3.500.000đ/ngày
Sân bay:
2.200.000đ/lượt
Theo km:
15.000đ/km
Thuê tháng:
75.000.000đ/tháng
ngồi:
16 chỗ
Nội thành:
3.500.000đ/ngày
Sân bay:
2.200.000đ/lượt
Theo km:
15.000đ/km
Thuê tháng:
75.000.000đ/tháng