Thuê xe 7 chỗ

Hiển thị tất cả 9 kết quả

ngồi:
7 chỗ
Nội thành:
1.400.000đ/ngày
Sân bay:
700.000đ/lượt
Theo km:
7.500đ/km
Thuê tháng:
26.000.000đ/tháng
ngồi:
7 chỗ
Nội thành:
1.400.000đ/ngày
Sân bay:
700.000đ/lượt
Theo km:
7.500đ/km
Thuê tháng:
2.600.000đ/tháng
ngồi:
7 chỗ
Nội thành:
1.400.000đ/ngày
Sân bay:
700.000đ/lượt
Theo km:
7.500đ/km
Thuê tháng:
26.000.000đ/tháng
ngồi:
7 chỗ
Nội thành:
1.300.000đ/ngày
Sân bay:
600.000đ/lượt
Theo km:
6.500đ/km
Thuê tháng:
24.500.000đ/tháng
ngồi:
7 chỗ
Nội thành:
1.300.000đ/ngày
Sân bay:
600.000đ/lượt
Theo km:
6.500đ/km
Thuê tháng:
24.500.000đ/tháng
ngồi:
7 chỗ
Nội thành:
1.300.000đ/ngày
Sân bay:
600.000đ/lượt
Theo km:
6.500đ/km
Thuê tháng:
24.500.000đ/tháng
ngồi:
7 chỗ
Nội thành:
1.500.000đ/ngày
Sân bay:
850.000đ/lượt
Theo km:
8.500đ/km
Thuê tháng:
38.000.000đ/tháng
ngồi:
7 chỗ
Nội thành:
1.500.000đ/ngày
Sân bay:
850.000đ/lượt
Theo km:
8.500đ/km
Thuê tháng:
38.000.000đ/tháng
ngồi:
7 chỗ
Nội thành:
1.500.000đ/ngày
Sân bay:
850.000đ/lượt
Theo km:
8.500đ/km
Thuê tháng:
38.000.000đ/tháng