Thuê xe

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Số chỗ:
4
Chờ tiệc:
4.000.000đ/lượt
Không chờ:
3.500.000đ/lượt
Đường dài:
25.000/km
Trang trí:
Số chỗ:
4
Chờ tiệc:
2.000.000đ/lượt
Không chờ:
1.800.000đ/lượt
Đường dài:
18.000/km
Trang trí:
Số chỗ:
4
Chờ tiệc:
1.600.000đ/lượt
Không chờ:
1.400.000đ/lượt
Đường dài:
12.000/km
Trang trí:
ngồi:
10 chỗ
Nội thành:
2.000.000đ/ngày
Sân bay:
1.000.000đ/lượt
Theo km:
10.000đ/km
Thuê tháng:
45.000.000đ/tháng
ngồi:
10 chỗ
Nội thành:
2.300.000đ/ngày
Sân bay:
1.200.000đ/lượt
Theo km:
12.000đ/km
Thuê tháng:
58.000.000đ/tháng
ngồi:
10 chỗ
Nội thành:
2.500.000đ/ngày
Sân bay:
1.200.000đ/lượt
Theo km:
12.000đ/km
Thuê tháng:
58.000.000đ/tháng
ngồi:
16 chỗ
Nội thành:
3.500.000đ/ngày
Sân bay:
2.200.000đ/lượt
Theo km:
15.000đ/km
Thuê tháng:
75.000.000đ/tháng
ngồi:
16 chỗ
Nội thành:
3.500.000đ/ngày
Sân bay:
2.200.000đ/lượt
Theo km:
15.000đ/km
Thuê tháng:
75.000.000đ/tháng
Số chỗ:
4
Chờ tiệc:
1.500.000đ/lượt
Không chờ:
1.300.000đ/lượt
Đường dài:
10.000/km
Trang trí: