Thuê xe Dcar

Hiển thị tất cả 5 kết quả

ngồi:
10 chỗ
Nội thành:
2.000.000đ/ngày
Sân bay:
1.000.000đ/lượt
Theo km:
10.000đ/km
Thuê tháng:
45.000.000đ/tháng
ngồi:
10 chỗ
Nội thành:
2.300.000đ/ngày
Sân bay:
1.200.000đ/lượt
Theo km:
12.000đ/km
Thuê tháng:
58.000.000đ/tháng
ngồi:
10 chỗ
Nội thành:
2.500.000đ/ngày
Sân bay:
1.200.000đ/lượt
Theo km:
12.000đ/km
Thuê tháng:
58.000.000đ/tháng
ngồi:
16 chỗ
Nội thành:
3.500.000đ/ngày
Sân bay:
2.200.000đ/lượt
Theo km:
15.000đ/km
Thuê tháng:
75.000.000đ/tháng
ngồi:
16 chỗ
Nội thành:
3.500.000đ/ngày
Sân bay:
2.200.000đ/lượt
Theo km:
15.000đ/km
Thuê tháng:
75.000.000đ/tháng